АДРЕС

Посетете ни
в нашият офис

9300 гр. Добрич
бул. „25-ти Септември“, до ДКЦ II

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

КОНТАКТИ

wd phone dark  Тел.:  +359 898 273 295

wd phone dark  Тел.:  +359 897 936 941

wd envelope dark  Е-мейл: [email protected]

Имате въпрос и се нуждаете от консултация?

Нашият екип е винаги насреща! Ако се колебаете и имате въпроси, свържете се с нас и ние ще ви помогнем с избора на правилното решение, съобразено с вашите конкретни нужди и изисквания.

Как да поръчам?

Как може да поръчате климатична система – на телефоните посочени в раздел контакти на сайта или в магазина ни в гр. Добрич, бул.25-ти септември до ДКЦ2.  По ваше желание ще насрочим предварителен оглед в удобно за Вас време.

Монтаж и подръжка

Преди започването на монтажа от изключителна важност е правилният избор на място. За да може Вашият климатик да работи коректно трябва да се избере място на което няма мебели, които да му пречат, да има достатъчно пространство за свободното движение на въздушния поток, да бъде нивелиран и да има възможност за извеждане на конденза. Външното тяло трябва да бъде монтирано на здрава основа и да е лесно достъпно за бъдещо сервизно обслужване.

Гаранционни условия
 1. Гаранцията важи при условие, че монтажът е извършен от оторизирана монтажна база, която поема гаранцията за поддържане. Оторизираните монтажни бази може да намерите на сайта или на издадената гаранционна карта
 2. Ремонтът се извършва от оторизирани лица в дома/офиса/обекта на клиента или в сервиза
 3. Гаранционният срок* е от 24 месеца до 60месеца за различните марки климатични системи -и е от белязаното на гаранционната карта;
 4. Гаранционното поддържане е безплатно, ако е вследствие на фабричен дефект
 5. Пълният гаранционен срок се постига при ежегодно извършена профилактика на климатичната инсталация, която се заплаща от клиента. Клиентът сам е длъжен да се свърже с монтажен център за извършване на ежегодната профилактика. В противен случай гаранционният срок е 24 месеца.
 6. Безплатният гаранционен сервиз се отказва при следните случаи:
  – Подправени, непълни или неточни данни
  – Неизпратени отрязъци от гаранционна карта
  – Не са спазени условията за съхранение и експлоатация,        посочени в инструкцията за употреба, или когато уредът не се е използвал по предназначение
  – Правен опит за отстраняване на дефекта от неоторизиран
  – При сътресения, удари, претоварване и следствие от небрежно отношение и транспорт
  – При повреди вследствие на природни бедствия, пожари, наводнения, мълнии, токови удари и при захранващо напрежение различно от работното на уреда
  – Мощността на уреда не отговаря на нуждите на помещението (при констатирани нарушения в монтажа и определянето на необходимата мощност, сервизната база носи материална отговорност по отстраняване на дефекта по време на гаранционния срок);На клиента, по негово желание, е монтиран климатик с мощност по-малка от необходимата
  – На гаранционно обслужване не подлежат дистанционното управление, пластмасовите части като лицевия панел, вентилаторни перки и др
  – Посещение на специалист по заявка на клиента и липса на гаранционен дефект или неспазени условия по т.6 и т.7 се заплащат от клиента по тарифа на сервиза.
  – Гаранционното обслужване не касае транспортните разходи, които се заплащат от страна на клиента, отделно, по тарифа на сервиза
  – Не е предмет на гаранционно обслужване непълноценната работа на климатизатора в режим “Отопление” при ниски температури и висока влажност
 7. Гаранционният срок на изделието започва да тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 месеца след датата на неговата продажба
 8. След извършване на техническа профилактика изисквайте попълване на съответния талон от техническите лица
 9. Услугите МОНТАЖ и ДЕМОНТАЖ на климатичната система се заплащат от клиента и не подлежат на връщане при рекламация (връщане на климатичната система)
 10. Рекламацията се предявява устно или писмено.
 11. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП;
 12. Териториален обхват на търговската гаранция – република България

* Гаранционните условия за климатичните системи важат при направена редовна годишна профилактика!

ФОРМА ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА

ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ИЛИ ВЪПРОС